Politica de confidențialitate

Prin accesarea și utilizarea Serviciului nostru, îți exprimi acordul cu privire la colectarea, utilizarea și partajarea informațiilor și datelorpersonale puse la dispoziție în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu suntetide acord cu această, va rugăm să nu accesați sau să utilizați Serviciul nostru.

Putem modifică această Politică de confidențialitate în orice moment, fără notificare prealabilă, sivom poștă varianta revizuită și dată intrării în vigoare. Politică revizuită va intră în vigoare intermen de 180 de zile de la dată publicării și pentru utilizatorii care au acceptat vechea Politică.Accesul la Serviciu și utilizarea acestuia după acest termen implică acceptarea automată la Politiciirevizuite. În consecință, recomandăm consultarea periodică a paginii de Politică deconfidentialitate.

INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM

Colectăm și procesăm următoarele informații puse la dispozitile de care utilizator în legătură cuaccesarea și utilizarea Serviciului:

Nume, Adresa email, Telefon, Adresa, Date facturare, Informații plata

CUM COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII

Colectăm / Procesăm informațile în situațiile următoare:

(1) La deschiderea unui cont nou pe site: Da;

(2) Atunci când interacționezi cu site-ul: Cookie-uri cum ar fi Google Analytics, Facebook Pixel,alte cookie-uri în conformitate cu Politică Cookie, etc.;

(3) Pe baza de consimțământ (ex: abonare la Newsletter): Da;

(4) Când ne contactezi direct sau prin formularele de contact;

(5) Când efectuezi o plata: Da. Nu stocăm datele cardurilor pe serverul nostru, plata se facesecurizat prin intermediul unui procesator pe plăți (ex: paypal, stripe, mobilpay, payu, etc);

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE COLECTATE

Folosim informațiile colectate în următoarele scopuri:

Marketing, Crearea conturilor de utilizator, Colectare feed-back, Procesare plăți cu card, Suport, Publicitatepersonalizata, Procesarea comenzilor, Securitate site, Comentarii useri, Rezolvarea disputelor, Managementcont utilizator, Informații administrative, Consimțământ Termeni & Condiții

Dacă vom intenționa să folosim informațiile colectate pentru oricare alt scop, îți vom cere înainte deutilizare consimțământul, și numai după primirea consimtamantului, și numai pentru scopurilepentru care a fost cerut, vor fi folosite în consecință. Excepția poate fi numai în legătură cu cerintesau obligații impuse de lege.

CU CINE PARTAJĂM INFORMAȚIILE:

Nu vom partaja informațiile personale colectate către terțe părți, fără consimțământul tău, cuexceptia unor situații limitate, cum ar fi cele de mai jos.

Reclamă & Ad service (ex: Adwords), Agenții marketing, Companii servicii (ex: Pază, CCTV), Analytics (ex:Google analytics), Servicii recuperare debite, Colectare date & Analiză date

Condiționăm transferul către aceste terțe părți de utilizarea informațiilor numai în scopul pentrucare au fost colectate și transferate, și ne-stocarea acestora mai mult decât termenul agreat lacolectare pentru îndeplinirea scopului.

Este posibil să partajăm informațiile colectate pentru următoarele: (1) pentru respectarea unorobligatii legale, sau aplicarea unor decizii judecătoreșți; (2) să demonstrăm colectarea acorduluipentru această Politică de confidențialitate; (3) să răspundem unor reclamații în legătură cuincalcarea unor drepturi ale unor terțe părți, de către Serviciul nostru.În situația în care Serviciulnostru sau compania, fuzionează sau este achiziționată de către o altă companie, informatiilecolectate vor reprezenta active transferate către noul proprietar.

STOCAREA INFORMAȚIILOR COLECTATE

Vom păstra informațiile colectate pentru Până la ștergerea contului sau atât timp cât este necsar safie îndeplinit scopul pentru care au fost colectate, așa cum a fost detaliat în prezența Politică deconfidentialitate. Vom fi obligați să păstrăm anumite informații pe termen mai lung, cum ar fiinregistrarile contabile impuse de legislația în vigoare, sau pentru alte scopuri legitime, cum ar fi:aplicarea legii, prevenirea fraudelor.

Datele anonime și informațiile agregate, care nu te pot identifica (direct sau indirect), ar putea fistocate pe termen nedeterminat.

DREPTURILE TALE

În funcție de legislația aplicabilă, ai dreptul de acces și rectificare sau ștergere a datelor talepersonale colectate de către noi, ai dreptul să primeșți o copie a datelor colectate, ai dreptul de a teopune sau restictiona procesarea anumitor date personale, ai dreptul de a te adresa autoritatiicompetente cu petiții sau reclamații cu privire la drepturile tale. Pentru a-ti exercită aceste drepturi,ne poți contacta astfel: contact@trivial.ro. Îți vom răspunde la cerere în conformitate cu legislația aplicabilă, în termen de 30 zile.

Ai posibilitatea să te opui prelucrării pentru comunicări de marketing sau analizei pentru publicitatepersonalizata, prin modificarea setărilor sau direct prin email la adresa contact@trivial.ro.

Te rugăm să iei în considerare că anumite informații colectate sunt necesare pentru functionareaServiciului, iar retragerea consimtamantului poate face că acesta să devină indisponibil pentruutilizare.

COOKIE-URI, URMĂRIRE

Pentru mai multe detalii cu privire la cookie-urile și tehnologiile utilizate, te rugăm să consultiPolitica Cookie.

SECURITATE

Securitatea datelor și informațiilor colectate este importantă pentru noi, și vom implementa masuride securitate adecvate pentru a preveni pierderea, alterarea și accesul neautorizat la datele colectate.Totuși, date fiind riscurile inerente, nu putem garanta securitate absolută și în consecință nu putemgaranta securitatea informațiilor colectate.

LINK-URI EXTERNE

Serviciul nostru poate afișa link-uri către alte site-uri care nu sunt operate de noi. Această Politicade confidențialitate nu are legătură cu politicile și practicile altor site-uri, inclusiv dar fără a se limitala site-uri accesate prin intermediul unor link-uri publicate de acest Serviciu. Îți recomandăm saconsulti Politicile de confidențialitate ale oricăror alte site-uri pe care le vizitezi, pornind de la acestServiciu. Nu avem control și nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul, politicile deconfidentialitate și practicile altor site-uri.

CONTACT / DPO

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la procesarea informațiilor / datelor personale colectatede către noi, te rugăm să ne contactezi, „În atenția Responsabilului cu datele personale”, la adresa: Str. Basarabi 5B, Bl. U1Bis, Sc. E, email: contact@trivial.ro. Vom raspunde solicitarii în concordanță cu prevederile legale aplicabile în vigoare.

Coș

loader
Top